Veteran-RM, lång (2013-09-29) Veteran-RM, lång (2013-09-29)