Älgdrevet, Lång (2014-10-04) Älgdrevet, Lång (2014-10-04)