Tibrotippeln, Lång (2015-04-11) Tibrotippeln, Lång (2015-04-11)