WMOC, long final (2015-08-01) WMOC, long final (2015-08-01)