Veteran-SM, Lång (2015-09-20) Veteran-SM, Lång (2015-09-20)