Älgdrevet, Lång (2015-10-03) Älgdrevet, Lång (2015-10-03)