Veteran SM, Lång (2017-09-24) Veteran SM, Lång (2017-09-24)